Inženýring

Zabýváme se inženýrskou činností pro firmy, školy, městské úřady a fyzické osoby . Jsme vám k dispozici s vyřízení veškerých administrativních činností ohledně staveb či dotačních titulů. Jelikož se v této oblasti umíme pohybovat a známe stavební zákon jsme Vám schopni zajistit rychlé vyřízení vašeho projektu.

  • komunikace v zastopení s úřady či fyzickými osobami
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • sepsání veřejnoprávních smluv pro ÚR, SP
  • kolaudace
  • žádosti dotační tituly
  • komunikace se správci inženýrských sítí a institucemi (EON, ČEVAK, SŽDC, ČD, ÚŘADY ČR)
  • administrace pro obecní úřady či malá města