O společnosti

Informace o společnosti PENA s.r.o.

PENA s.r.o. je ryze česká stavební společnost, založená na začátku roku 2012. Jsme regionální stavební společnost, působící převážně v Jihočeském kraji, ale budeme se snažit o expanzi do celé České republiky.

Naše společnost

Společnost PENA s.r.o. je stavební společností, poskytující kompletní servis. Zajišťujeme projektovou dokumentaci staveb, vyřízení všech legislativních záležitostí souvisejících s povolením stavby a samotnou realizaci stavby až po její kolaudaci. Dále jsme schopni nabídnout i specifické služby jako jsou: elektroinstalace do 35kV včetně revizí, kovovýrobu, zemní práce, kompletní úklid staveb a v neposlední řadě i prodej stavebního materiálu. Sídlo naší společnosti se nachází v Lomnici nad Lužnicí a dále pak hlavní provozovna ve vlastním areálu Nádražní 303 v Třeboni.

Náš etický kodex

Podporujeme etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti. Další životně důležitou oblastí je pro nás oblast ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti. Naším cílem je, aby na pracovištích nedocházelo k žádným úrazům.

Naši zákazníci

Našimi zákazníky jsou velké i malé stavební společnosti, větší i menší investoři, zástupci veřejného sektoru a jednotlivci.

Udržitelný rozvoj

Jsme zodpovědná stavební společnost. Realizujeme naší činnost tak, abychom neohrožovali životní prostředí.